Call us : 011 461 58 77

Best Market Place In Sri Lanka

වාහන , නිවාස , ඉඩම් ඉක්මනින් විකුණන්නට හොදම තැන ... රැකියා අබැර්තු මංගල දැන්වීම් පලකරන්නට හොදම තැන ...

BUY & SELL ONLINE

A advertisement section where we have two types of ads listing one with grids and the other one with list view latest ads, popular ads & random ads also featured ads will show below..
Rs14,000,000
Kandana, Rilaulla
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
500 meters from main Colombo – Negombo highway on Sadasarana Mawatha, Rilaulla, Kandana. Architect designed, fully tiled, timber ceiling, teak doors, fully fitted pantry with granite top. Sitting, dining, tv room, servants toilet, indoor garden. Electricity, water & telephone. In excellent
Rs200
Brand New Iphone 7s plus ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Description: We are a legit and reasonable seller. We advertise all over the world and our services is nothing to compare with. We sell Mobile phones and Digital Camera and Camcorder at affordable which our customers can purchase. Our goods are brand new and Unlocked with 1 year international warran
Rs675,000
Toyota Fork Lift for sale
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Made in Japan. 100% good condition. We were used normally to our purpose. If you want more details contact me   Toyota Fork Lift for sale Ton 2  Petrol double Jack power steering Brand new condition Imported from japan   Ayesh: 0784896042 or 0713009538
Rs300,000
Land for sale in Biyagama
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
40 Perches are available with large house Price per one perch Rs. 300,000 upwards =( Negotiable ) Most suitable for a business premises or any residential purpose land is situated in Biyagama 300 m far from Biyagama free trade zone . Clear title & deeds Free from natural disasters such as flood
Rs3,360,000
Toyota Noah KR42 1999
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Toyota Noah KR42 1999 -Diesel Converted -Flat Roof -Auto -Crystal Lights -Fog Lights -New Tyres & Alloy Wheels -Adjustable Seats -Power Shutters -Power Steering -Dual A/C -5 Doors Good Condition For Immediate Sale! Genuine Buyers Are Welcome…
Rs500
Wholesale Price for brand...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
We sell all our products at 80% of the original market price, They are all brand new original direct from the manufacturer and also in box never opened. We are a transparent and reliable company and we are offering a good products and quality service. Our aim is to satisfy all our customers and esta
Rs500
Apple Iphone 7 / 7 Plus R...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
  We sell brand new factory unlocked phone and electronics contact for more info.   iPhone 8 – Order yours online today‎ Pre-order now to guarantee your place in line for the latest phone with Rogers.‎ 181 Bay Street, Unit C10-D, Toronto, ON‎ See our exclusive deals See our iPh
Rs448
Apple iPhone 8 64gb €44...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
We are a mobile phone supplier. We have stores in United States of America, United Kingdom and Johannesburg. We deliver to all countries around the world via Fedex, DHL and UPS and use the express delivery service so delivery will take 2 days in most cases. We offer free delivery to all countries. A
Rs950,000
Bolero 2006
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
LE-#### good condition kisima ledak na power steering new battery
Rs40,000
Tata Single Cab for Rent
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Tata Single Cab for Rent Ex type Power Steering Manual Transmission Contact for more details.
Rs1,500
CCTV Installation
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
CCTV installation , repairing, upgrading
Rs1,550,000
TOYOTA CE 106 DIESEL CAR ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Toyota Corolla CE106, L Touring modification, Diesel 1970cc, manufactured 1996, 65-5XXX, white colour, power steering. C/Lock, A/C. Auto Transmission, mileage 172,000km.  Price Rs. 1,550,000/- (Negotiable).    Contact Ravi Perera – 0724301000.
Rs12,000
ANNEX FOR RENT IN PANADUR...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Fully tiled upstairs annex with one bed room, living area, bathroom, pantry with separate entrance for rent in Waduramulla,  Panadura.  (04 kms from Panadura Town)  The rent is Rs. 12,000/- per month with six (06) months advance.  Suitable for a couple or small family. No parking. Inspection onl
Rs2,345
Houses for sale
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Lands and properties for sale at highly residential areas in and around kandy city limits sri lanka
Rs5,500,000
JCB 3CX
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
JCB 3CX Backho Loader YOM 2000 and 1998 Project 12 Excellent Condition Imported from UK Turbo – Parking Engine Manual 4Units Avalable Please visit our shop at Vanderwert Place, dehiwala Please Contact for more details
Rs1,750,000
Micro Panda 1000 cc
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
2015 Brand New Full option,Central Locking,Ramote Key ABS + EBD Brakse System USB & CD player 14 inch Alloy, beige interior 3 Years or 100,000Km warranty. This car used by me personally and no service & maintain done by on time. Low Mileage, Power shutter, Power Mirror, Head Light Adjuster,
Rs490,000
Sell a car
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
hondama thathwaye etha. New tyres. New battery.
Rs1,625,000
Marut ALTO Lxi for sale
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Doctor owned Model 2012 Mileage : 36000 Good condition price negotiable contact 0718023204
Rs3,580,000
Belta 2010
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Toyota Belta 2010 registered in 2012. 1000cc Second Owner White car with full options Low mileage Beige interior with seat covers New Face New Tyres Winker Mirrors RPM Meter Reverse sensors with the screen Head Light controller Services maintained at Toyota Lanka and car is carefully used by a Bank
Best Ad.lk
Land for sale
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
The lane in which the land is located is right in front of the panadura Arpico and theres 100 meters distance from galle road. walking distance to hospitals, supermarkets, banks, hotels and schools,etc. Clear deeds. for more info please contact 0770489542. 8 perches. price(12 per perch)  
Rs130,000,000
House for Sale in Ward Pl...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
5 Bedrooms, 4 Bathrooms, Office Room, 2 Storied House, Maids Room & Toilet, 4000 sq ft, Dedicated Parking for 2-3 Vehicles, 9.6 Perches Land Extent…. Available for Immediate Sale. Do not hesitate to call us for appointments
Rs1,375,000
Toyota Corona AT170
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Toyota Corona AT170, power mirrors, power shutters, original center lock,AC, nickle handle, brown interial,new tyres and alloweels, new ameron battery,cool box,Full option,EFI engine model, original condition,wahanaya mulma thathwayen atha,book owner
Rs1,875,000
car sale Nissan FN 15
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Full option CD Player, ABS, Air Bag, AC All valid documents Body and running excellent 0772312004 0718677499 BATAWALA ,PADUKKA
Rs950,000,000
House with 54 Perch comme...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
House with 54 perch square flat land closer to carpet road available in Matale 3 phase electricity/SLT Telephone /well born/pipe line water House with 1 Bath room 7Bed rooms most suitable for workshop / Factory call 0771913547 or 0718012334 for more information    
Rs375
MUG PRINTING BY KIDS JUMP...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
MUG PRINTING BY KIDS JUMP 4 JOY *Leading Supplier of Promotional Printed Mugs *Free Art Preperation *On-Time delivery *Customize With Your Own Photos or Logo! Full Colour Printing *Call Our Friendly Team CALL 0114492971 / 0112437971 / 0766953755 THE MUG PRINTING COMPANY PAY TO ANY CARGILLS SUPERMARK
Rs4,825,000
Dolphin van for sale
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Dolphin highroof van Jk-xxxx Dual Ac Adjustable seat Alloy  wheel Full light New tyres New battery Pioneer setup Reverse camera Subwoofer Central lock Remote key Security system And with many extras Home used Good condition
Rs7,500
Wedding car for hire and ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
brand new luxury car (axio hybrid 2016 new model , CAM -8XXX ) is available for your memorable day with lowest price. Just RS 7500/- per full day with driver and fuel. No time limitations. Car decorations also can be arranged as your requirements ( 1000/- charge per day). Please contact for more det
Rs30,000
SALES EXECUTIVES
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Data Entry Ad Posting & Form Filling Job   ඔබේ දැනුම, උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු වන හැකියාවට රැකියාවක්… එන්න අප සමග එක්වන්න
Best Ad.lk
Best Ad.lk
LED bulbs srilanka
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
LED bulbs srilanka
Rs58,000
SOLAR SYSTEMS
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
The Best and amazing prices today. Solar water heater systems: Rs:58,000.00 Up to Solar Net-metering systems( Solar electricity systems) Rs:525,000.00 up to.-price is Negotiable feel free to  contact us for further information! 0770558050/0715335525  
Rs30,000
BUSINESS DEVELOPMENT OFFI...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
  Ad posting & Form Filling job We have part time job package. you can work at your free time on our web site. This is not an E-money training. First month salary – Rs.33000 After every month salary – more than Rs.50000 payment 100% guarantee If you like to join with us, you sho
Rs5,500
BOUNCY CASTLE HIRE By KID...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
BOUNCY CASTLE HIRE By KIDS JUMP 4 JOY Check all our prices on our web site Kids Jump 4 Joy BOUNCY LIST Contact us and we will send the full price list of everything you need for a kid’s party or any event.   Other services we offer. Bouncy castles – Face painting – Game...
Rs4,000
Projectors for Rent
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
*3000 lumens Brightness *HD video quality *Wifi supported android OS Consisted High quality multimedia projector is for Rent on your; *Wedding *Business/ company meeting & Presentations *Educational Programmes *Family Functions WITH, -5’X5′ Tripod screen -skilled operator Call- 071-7
Rs30,000
Best Ad.lk
SALES OFFICER
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
ඔබේ දැනුම, උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු වන හැකියාවට රැකියාවක්… එන්න අප සමග එක්වන්න… මෙම රැකියාවට සම්
Rs2,090,000
TOYOTA MARK 2
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
GOOD CONDITION ,FULL OPTION , ALLOY WHEEL ,REVERS CAMERA , M/F 1999 , 2000CC T:P 0718208263  
Rs40,000
Want to Study in AUSTRALI...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Australia is the best and ideal study destination which is the homeland for a range of world renowned, top class universities who provide qualifications recognized world-wide. Minimum Entry Requirements  GCE (O/L) + GCE (A/L)  GCE (O/L) + 1 Year Diploma (Equivalent to NVQ Level 3)  IELTS
Rs3,600
Memory
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
4 GB Laptop Ram, Brand New with Pack.
Rs1,000
Kingston Memory Cards Pen...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Sun Computer House Borella,Colombo 08 We Are One Of The Leading and Best Shop in Colombo 08 මෙමරි කාඩස් පෙන් ඩ්‍රයිව්ස් සදහාම වෙන්වූ එකම වෙලද සැල ,ඔබ ගෙවන මුදලට වඩා වටිනා
Rs8,000
Printers
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Please contact 0779137766 for details. 200 pcs available.
Rs25,000
Explore your study option...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OASES MAKES YOUR DREAM COME TRUE Get into top Universities in Australia , Canada , France , Japan , Korea , Latvia , Malaysia , New Zealand , Singapore , USA Applications are now open for a world class education. Diploma, Bachelors and Postgraduate courses. Minimum Entry Requirements  GCE (O/L) +
Rs5,000,000
V3 Zeragem
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Zeragem, Korean Bed available, Good for Back pain patient. Mob: 0778532649
Rs3,850,000
House For Sale in Wadduwa
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
07 p. Land 03 Bed Rooms 02 Room For any Details please contact.. Sameera 0710700933
Rs700,000
Prime Residential Propert...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Prime Residential Property in Very respectable  area in Kandy district,5 Kms away from Kandy City  Padiwatta, Nattahrampotha, Kundasale. 28.23Perches  Available  for immediate sale. Clear freehold  tittle. No encumbrances . Facing main Padiwaththa Road. Single owner. 100 meters from the main Di
Rs18,000,000
Prime Residential Land fo...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
A prime residential Property at cream of Colombo 7  available for Sale. 135 perches facing major road available for correct buyer at the rate of Rs. 18,000,000 (Eighteen Million) per perch(116130 $ per perch.  If you think you can meet that amount of money may contact me for fruitful business. Roa
Rs3,500
Wifi security ip camera
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
WIFI IP CCTV CAMERA (Rotatable)
මෙය smart phone එකෙන් පාලනය කල හැකි camera එකකි.
ඕනෑම අතකට හැරවිය හැකිය.රාත්‍රියේ බාවිතා කලහැකිය.
camera ළහ සිටින අය
Rs18,000
Two bedroom house for ren...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
A two bedroom house suitable for home/business purposes is available for rent/lease in Kochchikade town. Comes along with some furniture. Large garden with ample parking space. Located within the town area.
Rs20,000
STUDY & WORK in SINGA...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Singapore has so much to offer that you won’t run out of things to do, food to try and places to visit. Here are ten reasons why you should consider studying abroad in Singapore. Singapore is quite often referred to as the “The Little Red Dot” because it’s usually covered by pin-drops on mos
Best Ad.lk
ANTI TERMITE & PEST C...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Je pest control is a member of the Registrar of Pesticides Sri Lanka as a licensed Pest Control service provider (License No: RP/PCS/WP/0065) with over 20 years of industry experience. Control Of: *TERMITE *RATS/MICE *COCKROACHES *MOSQUITOES *FLIES *ANTS *BEDBUG & All Insect ********************
Rs35,000
House for Rent
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
නුගේගොඩ ඇඹුල්දෙණිය බෙ⁣ා්ධිය පාරෙහි පිහිටි මෙම නිවස ඉතා ඉක්මනින් බදු දීමට ඇත. Bed rooms – 2 Bathroom – 1 Servent Toilet – 1 Kitchen – 1 ජලය,ව
Rs50,000
Yamaha RX100
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Good condition All documents clear Both tyres in good condition Insurance and tax up to date call now: 071-1868167 // = 0) { for (var x = 0; x < nodelist.length; x++) { if (x == nindex) { nodelist[x].getElementsByClassName(“panel-body”).item(0).classList.remove(“panel-hide”
Rs280,000
Digital Display Solutions
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Dear Sir / Madam, MediaX Digital Displays and Software Solutions make your business smart. You can purchase both hardware and software or only software solutions from us. Our hardware solutions includes varieties of sizes and types according to your need. Our software enables to run campaigns effect
Rs2,100,000
Sell
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Tata 1615 cummins 3 cube tipper Good condition
Rs310,000
මත්තේගොඩ ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
මත්තේගොඩ ස්වර්ණ පෙදෙසෙන් පර්චස් 10ක ඉඩම විකිණීමට ඇත. අනර්ඝ සාමකාමී පරිසරය, ජලගැලීම් නැත, තෙකලා විදුලිය, දුරකථන, නළ ජ
Rs80,000
House for rent in Dutch F...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
House for rent in Galle Fort. Ideal place for a restaurant, guest house or holiday home. Located opposite the light house. Main spot for tourists and locals. Contact-0726702844 0112739244
Best Ad.lk
Water Suppliers & Tra...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Water Suppliers & Transporters Water Bowser of 14,000 L, Specialists in supplying water for drinking, Industrial and other purposes.
Rs500
Apple Iphone 7 PLUS
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Brand New Factory Unlocked Mobile Phones ,Tabelets , Tv games , Laptops , Tv sets , Cameras and many types of Electronics & Accessories.. We Accept Installment Payment… Place Your Order Now:WHATSAPP CHAT:+2348132229787 {We sell in low rate} Serious Buyer only should contact us: Whatsapp:+2
Best Ad.lk
Home visit massage for on...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Home visit massage service for only ” VIP ” Hellow….im W.kodikara.35 years old( MALE).orgnally srilankan ayuruvedic and westen(SPA) massager.im 08 years expereinced,fully qualified massager. i provide OUT CALL MASSAGE servise. In the comfort your HOMES &HOTEL if you aredesperat
Rs2,425,000
Land investment at Diyat...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
වටිනා ඉඩමක් හිමි නම් නින්දේදි පවා එහි අගය වැඩිවේ. එනම් නින්දේදි පවා ඔබ තවත් ධනවත් වේ. So Don’t wait to buy a Land. Buy a Land and wait   —
Best Ad.lk
Pest Control, Low Priced ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
We are Experienced, friendly, competitive, qualified and informative pest control service providers in Sri Lanka. All types of pest control tackled including fleas, ants, bed bugs, rats and mice, moths, flies, termites and cockroaches. Guaranteed treatments and same day service available. Call or vi
Rs10
Mavisuru Building Plans &...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
3D Building Plans & Estimation for Pre – Post Contract. Estimates for Bank Loans up to 1,000,000 = Rs 2250 Up to 2,000,000 = Rs 3250 Up to 3,000,000 = Rs 4250 Up to 4,000,000 = Rs 5000 Over 5,000,000 = Rs 5500 + 100,000/Rs100 3D Building Plans = 10Rs/ SF BoQ preparation = 0.5%...
Rs12,000,000
Home in Kelaniya
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
  Kelaniya Petiyagoda. 20 perches This house completely 4 bedrooms. Living room Kitchen Dining Water and electricity Very good title. Grauge. Very convenient location 500M to Biyagama Rood, 1.2 km to Kandy road. 8km to Colombo. Close to supermarkets, Banks, schools, Temple, Relwy, Hospital.
Rs1,990,000
Micro Mx7
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
2012 Nov Registered White colour Interior-Beige colour Full Option with Power Steering Central Look Remote Key cd/usb ABS Airbag Full Carpet Alloy Wheels with New Maxxis Tires
Rs32
1 Samsung Galaxy S8 Midni...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
brand new Apple iphone 6s plus. s8 available . Used very rarely and in a very good condition . Not even a single scratch spotted on the phone . Price can be negotiated whatsapp me at: +15186606065.
Rs30
Apple Iphone 6S & 6S ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
brand new Apple iphone 6s plus . Used very rarely and in a very good condition . Not even a single scratch spotted on the phone . Price can be negotiated whatsapp me at: +15186606065.
Rs15,000
Upstair for Rent
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
නිවසේ උඩු මහල කුලියට දීමට තිබේ ස්ථානය : නො.820A, ගැමුණු මාවත, හෝමාගම. සැලැස්ම : නිදන කාමර 2ක් (ලොකු – 1, කුඩා – 1), කුස්සිය,
massey ferguson 240
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Negotiable Good condition S.B Dissanayake Contact  071 646 0377 / 0777 437 337  
Rs17,000
Rent a house
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Face to 120 bus root.10 min to highway entrance. gayan chamikara 0775484840
Rs1
Looking for for Distribut...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Looking for Good Distributor how can distribute new imported branded Razor’s in Sri lanka. Quality of the Razor is perfect &  with high profit for you. If you are interested, pls give more details via mail : lanka32fashion@yahoo.com or call on 0773012808.
Rs85,000
Looking for engineers
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
  Trozd Engineers is looking for engineers to work with us. We need the following domains. Mechanical Engineers Structural Engineers Electrical Engineers Procurement Engineers Civil Engineers Process Engineers Architectural Engineers Chemical engineers Systems engineers Computer software engine
Rs3,500,000
Nissan Caravan
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
For sale
Rs1,800,000
පානදුර හි...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
පානදුර හිරණ ප්‍රදේශයේ පර්: 8.5 ක අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත. නළ ජල පහසුකම්, විදුලිය පහසුකම් ඇත. ඉතාමත් පිරිසිදු ළිං
Rs1,000
Ventilation, systems, sol...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Ventilation, systems, solutions, VENTILATION ,FANS ,Roof Ventilators, wall mounted exhaust fans,
Best Ad.lk
Marketing Executive ( Fre...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
* We are looking for Marketing Executive ( Free Lance )  – 500 officer in Island wide. අලෙවි විධායකයින්ද බදවා ගැනේ.- * Qualification. Are you doing a job in Marketing or sells field.  Then you can join with our Team Marketing.-Best Ad.lk as a F
Best Ad.lk
Marketing Executive ( Ful...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
We are looking for Marketing Executive ( Full Time ) in our Regional Hub-Best Ad.lk in Kurunegala. *අලෙවි විධායකයින්ද බදවා ගැනේ.- KURUNEGALA. Qualification. වයස : 19 – 40 අලෙවි ඉලක්ක සැලසුම් කිරීම For
Best Ad.lk
Marketing Executive ( Ful...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
We are looking for Marketing Executive ( Full Time ) in our Regional Hub-Best Ad.lk in Borella. *අලෙවි විධායකයින්ද බදවා ගැනේ. Qualification. වයස : 19 – 40 අලෙවි ඉලක්ක සැලසුම් කිරීම For Best Ad.lk අ
Best Ad.lk
Wholesale discounted
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Wholesale discounted Price *Special Discounts for all Products Safety Items | Power tools | Cutting Blades | Building Materials | Walding Protection | Hand Tools | Construction Tools | Material Handling T. S. Hardware #392, 1/4,Old Moor Street, Colombo 12 Mobile : 077 7 16 57 06 Office : 011 2 32 24
Rs25,000
Used Samsung Tab 4. 10.1...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Samsung Tab 4.  10.1 inch. 3G. – Black With original charger
Rs47,000,000
Modern House for SALE (Ud...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Description : Area: Udhamulla, Nugegoda. Near amenities.(Nearby Areas: Nugegoda/Embuldeniya/Maharagama/Nawala) Floors : 3 and a half (with rooftop open area and gym) Total Rooms: 6 and half (smaller room for storage) Bathrooms: 4 (2 have separate for bathroom and toilet) AC and w/h : Yes (not all ro
Rs12,000
boarding room for girls
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Sharing room available for girls at Peradeniya Road , Kandy. Walking distance from Kandy – Colombo main road. Close to Kingswood College, Vision International School, Court complex. Fully secured. Suitable for School girls/ A/L or University Girls. Charges per month Rs 12,000/= per girl, including
Rs25
Rs4,000
Room for Rent at Pita Kot...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
1 of 3 rooms available for a Gent on shared basis. Separate entrance. Calm place. Water bill will have to be shared with others. 400m far from Pita-Kotte junction. Monthly rent Rs.4,000/-
Rs5,800,000
HOUSE FOR SALE
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
කඩවත සූරිගම දේවාල පාර උද්‍යාන මාවතේ පර්චස් 21 ක ඉඩම සමග නිවස නිදන කාමර 3 ,නාන කාමරය ,කුස්සිය ,සාලය ,කෑම කාමරය .   0717981665
Rs31,000
iPhone 5s 64gb
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Used but mint condition Apple iPhone 5s 64 GB space grey unit, personally used in overseas after original purchased two years ago.originally purchases as new phone.Due of phone contract upgraded to new phone and selling this extra phone immediately. Original full box, phone, original ear pieces and
Rs2,200,000
Mazda Familia BJ3P For Sa...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Mazda Familia BJ3P For Sale Year : 2001 Registered Year : 2005 Color : Silver Auto Transmission Engine Capacity : 1300cc Milage : 143254 Full Option with -: Alloy Wheel Fog Lights HD Video Player with Radio and TV. Reverse Camera Central Lock Power Steering Power Mirror Power Shutter Remote Lock Rem
Rs76,000
Apple iPhone 7 Plus Unlo...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Apple iPhone 7 Plus Unlocked Phone 128 GB – US Version (buy 2 and get 1 free) Product Dimensions 6.2 x 3.1 x 0.3 inches Item Weight 6.6 ounces Shipping Weight 1 pounds ASIN B01M1P6AXX Item model number Plus Unlocked 128 GB – US
Rs1,750,000
land for sale in Uyandana...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
kurunegala uyandana keppetigala pare sita 500 meter durin welata asannawa pihita atha. 16.5 perches call 0778738373
Rs2,500,000
LAND FOR SALE
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
පර්චස් 32ක අගනා ඉඩම හෝමාගම මීගොඩ දාම්පේ පාරෙන්, NSBM හරිත සරසවියට මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට කි.මි. 1 මීගොඩ විශේෂිත ආර්
Rs120,000,000
Hotel & Commercial Co...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
This valuable property in Pinnawala, 100 m to Elephant Orphanage & facing to Rambukkana – Kegall main road. Most potential location for Tourism. 220 Perches large land, Commercial Complex, Furnished 3 Villas, 10 Air conditioned rooms, Kitchen, Pantry, Swimming pool, Three phase electricity
Rs950,000
Nissan Japan Car
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Power Steering A/C New tiers New Battery New fog lights Alloy wheels 5 fwd gear Center lock system Very good Interior Very good engine condition New paint & body kit (Not tinker) Full modified car Just by and ride… no need any works Family use vehicle
Rs2,100,000
Boom truck
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
3ton shinmeiwa boom with isuzu forward truck. contact us : sathsara transport service, Kelaniya. 077 90 22 197 Published date is 2017/06/04
Rs7,500
Room in Pannipitiya
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Fully tiled and well furnitured room available in Pannipitiya near the railway station next to 174 bus route and just 2mints to 138 highlevel road on foot. Room is very spacious, has a private entrance and has access to a seperate kitchen,balcony and a small living area. Calm and queit environment,
Rs38,000,000
Kalubowila house for sale
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
7.5 perch 3 storey house consisting 3000sqft with 5 spacious bathrooms with 4 attached bathroom and a 1 common bathroom. Can be parked 3 vehicles. 1 and 2nd floors need to do some finishing 3rd floor have some construction work. Can be use it as 3 units, 2 minutes walk to either Kalubowila hospital
Rs5,300,000
Honda Grace EX 2015
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Honda Grace, Petrol, Auto, AC, PS, PM, PW, MOST COMPETITIVE PRICE IN THE MARKET (PRICE NEGOTIABLE) HONDA GRACE EX 2015 42000 MILEAGE PADDLE SHIFTERS CRUISE CONTROL EMERGENCY BREAK SYSTEM PUSH START KEY LESS ENTRY SYSTEM TOUCH A/C FRONT AND BACK A/C REMOTE BOOT OPENER REVERSE CAMERA TOUCH DVD PLAYER
Rs5,200,000
Square Land for Sale in K...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
පර්චස් 20 සමචතුරස්‍රකාර තැනිතලා බිම් කොටස. නිරවුල් ඔප්පුව. ජලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම්. නගර සීමාවේ පිහිටි පදිංචිය
Rs409,000
Honda Fit Hybrid GP5, 201...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Honda FIT GP5 Pearl White , 2013/Sep , Registered on 2014 ,1st Owner , Single multi function , Original Carpets , Original setup with Reverse Cam , Fog lights, Welcome lights , New Tyres , All the services done by Sterling After care .
Rs30,000
Shop for rent
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
There is a Shop for rent in No 52 , Huludagoda road, Mount Lavinia 500 sqft, Suitable for any sales except saloons , Feel free to call > 0718285718
Rs80,000
STUDY ABROAD
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Hurry, enrol with OASES today! First 25 students will be entitled to receive a 25% scholarship . E-Mail us for further details on oaseseducational@gmail.com or call our hotline 077 7694002
Rs950,000
Suzuki Alto Sports 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Maruti Suzuki Alto Sports – 2016 / Brand New Registered In 2016 December / New Face / New Interior / 1st Owner / Manual Transmission / 800cc / 500 Km / Granite Grey / Driver side Air Bag / Front Power Shutters / Fog Lamps / Reverse Camera with DVD Player / Central Locking with...
Rs50,000
Full/part time jobs
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
ලොව පිළිගත් ආයතනක් [Beauty products] සමග සම්බන්ද වී ආදායමක් ලබන්න.ආයෝජනයක් නොමැත.කොන්දේසි නොමැත.නිදහස් රැකියාවකි.ත්‍යාග, අ
Rs5,950,000
Toyota KDH 205 Super GL
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Original Super GL 205 Dual AC TV / DVD Reverse camera Auto door White Letter new tires New battery 100% Engine & Body Second owner Power mirror Rotatable seats Original Fog lights Located in Kandy
Best Ad.lk
HIGHWAY EXPRESS RENT A CA...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
AUTO GEAR A/C PER DAY 4000/= TOYOTA AQUA CAR FOR RENT MAHARAGAMA GHIGHWAY EXPRESS RENT A CAR
Best Ad.lk
Find out the entreprenual...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
The Angel Investment Network platform is a free service for investors interested in funding and becoming involved with some of the most innovative and exciting startups from all over the world. Once an investor has completed their profile, they are immediately able to search and browse an extensive
Rs1,200,000
Tea land at kalawana
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Tea land with 31 acres, 3 acres of coconut, electricity, tap water for the whole land, 12 labour quarters, small b anglow, pepper and mangusteen available, 2 water steams have became the boundaries of the land, A cave, eye catching surrounding are ideal for a hotel, cabanas or wallapatta projects, p
Rs11,000
Room for rent
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Four fully furnished luxury room are available to rent in Kotikawaththa. This room is furnished with Double bed, wardrobe, table and a chair, clothes rack. Room has attached bathroom. A common kitchen is available for the tenants.
Rs6,195,000
Brand-New HONDA GRACE HYB...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Brand-New HONDA GRACE HYBRID, 2017, EX PACKAGE, FULLY LOADED WITH Automatic with Paddle Shift, 8 Air bags, Full Multifunction, Push Start, Smart Key, Auto A/C, Cruise Control, LED lights, LED Position Lights, Fog lights, Winker Mirror, Auto Dimming rear view Mirror, Alarm system, Traction control, A
Rs6,195,000
Brand New Toyota Corolla ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Brand New Toyota Corolla Axio Hybrid G Grade 2016 New Face  27 km Nickel Chrome Shell Auto Break System Lane Departure Warning Fog lamps Alloy Wheels A/C with Nanoe-G, (the revolutionary air-purifying and filtering system) Auto Dimming Anti Glare Rear View Mirror, Power door locks , Padded designer
Rs4,475,000
Unregistered Toyota Aqua ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Unregistered Toyota Aqua Hybrid 2013, S Grade, Push start engine, DVD ,Back camera 27000 Mileage Carpets  , Scoop Lights Xenon HID Lights Winker Mirrors, Power Steering ,Air bags Power shutters, Rear Viper, power mirrors , A/C, with all other options DIRECT IMPORTERS FROM JAPAN, Absolute Brand-new
Rs3,550,000
Isuzu crew cab 2007
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Registered Year 2007 One Owner Dual Purpose Vehicle (Sahallu wahana) PB – 22 * * Number A/C Double Wheel No finance or leasing Insurance till 2018 Basnayaka Nilame kenek sathu wahanayaki Wahanaya hodama thathwaye pawathi Niwase saha redipili wyapara katayuthu sadaha pamanak bhawitha kara atha
Best Ad.lk
HOTEL PT GARDENS – ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Sri Lanka Promises you mystical beauty and a Portrait of culture, customs and so many traditional facets. Discover the magic of our beautiful Paradise, “The pearl in the Indian Ocean” from the comfort of Hotel PT Gardens, located in Biyagama. This is the ideal spot for the adventure tour
Rs450,000
Toyota Hiace lorry for sa...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Good condition 100% clear documents
Rs60,000
House for Rent
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Two kilometers from Kiribathgoda Town on Makola, Dewala Road with half acre land for long term rent. Five bed rooms, two bath rooms, garage, servant room and servant toilet. Contact 0723611516
Rs8,500
TAXI BENTOTA / 0094773073...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
ONLINE TRAVELS & LEISURE LIMITED ( A Reliable Tourism Line Operator In Sri Lanka ) Hot Line –  ( 0094 )   0773073669 We are a Tourism Based Passenger Transport Agency in the island &, We Provide the Transport Facility By Fully A/C Vans,  from Your Current Location to POSSIBLE  Destina
Rs4,200,000
House for sale in Kuliyap...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
16 perch land with House for sale Barigoda,Kuliyapitiya 4 bed rooms 1 bath rooms Pantry kitchen Sitting area Dining area Living area Garden Located in Barigoda 25m to Kuliyapitiya/ Kurunegala main road Near to the Barigoda Mahindarama Temple CLEAR DEED more details please contact Mr Kulathunga Jayal
Rs4,500,000
MITSUBISHI L200 warrior ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
First owner. Mint condition. Full option luxury vehicle. Registered 2012. TOM 2007 December.  Leather seats. Manual. 2500 CC.
Rs4,990,000
HONDA FIT SHUTTLE GP-2 NE...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
HONDA FIT SHUTTLE GP-2 NEVI PREMIUM, GRAY, PADDLE SHIFT, SEAT HEATER, ALLOY WHEELS, SMART KEY DVD, R/CAMERA, WITH WARRANTY, MILLAGE 10900 KM, 1330CC, RS.4,990,000/=, CAN ARRANGE LEASING RS. 4,400,000/=. MANSITH INTERNATIONAL, BIG CITY PEELLAWATTA, MINUWANGODA. TEL; 0773379228,/ 0712364059
Rs3,050,000
SUZUKI EVERY JOIN 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
SUZUKI EVERY JOIN 2016 BLACK FULL OPTION DVD, R/CAMERA, HOOD RACK, BUCKET SEATS, POWER SHUTTERS,MILLAGE 9200KM, 650CC RS.3,050,000/=. CAN ARRANGE LEASING FOR RS.2,800,000/=. MANSITH INTERNATIONAL, BIG CITY, PEELLAWATTA, MINUWANGODA. TEL; 0773379228/ 0712364059
Rs37,000,000
Coconut Estate – Ku...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Kuliyapitiya Town in the heart of the coconut triangle 11.75 acres coconut land completely replanted according to latest Agriculture standards with coconuts and including a man made lake, pump house, drip irrigation system, water pump and two wells. Newly build bungalow with electricity and solar po
Rs3,200,000
Rs40,000,000
Residential land for sale...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Residential land for sale in Mattakkuliya 28 perches, 4 blocks available, Each block is 7 perches with separate deeds for each block 1 perch = 1.5 million, 28 perches 40 million Land inspection 10 am – 5 pm For more details 0767020241
Rs160,000
Commercial Property
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Building for rent near Bolgoda River, Bandaragama, Panadura * This Building is ideally situated in Panadura Horana Road * This property is more suitable for a Garment Factory, Any Workshop, or Stores * Property is 7000 Sq ft & 3 Story * Parking also available * Monthly Rental 160,000 + Water bil
Best Ad.lk
Web Design Sri lankan com...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Gangbee Agency takes professional customer web design services to the next level, making it affordable, high quality design and fast turnaround. Mobile devices are often constrained by display size and require a different approach to how content is laid out on screen. We know it can be a time consum
Rs1
Part Time Job Available, ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Part Time Job Available, Earn Rs.350/- to Rs.500/- Per Hour, Online Data Entry Workers Needed:-If you are interested in working part-time from home for some extra income or whether youre looking for a full-time career, work whenever and wherever you want. All that is needed is access to the Internet
Rs1
WE ARE OFFERING A GOOD OP...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
House wives, students, bachelors want to earn thousand of bucks at your free time??? Advertiser GYU5776CJG We are offering a good opportunity through our online ad posting / Data entry / Proof reading jobs.No previous experience for resume required.Only required basic knowledge of computer & int
Rs9,000
data entry
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Data Entry Ad Posting & Form Filling Job ඔබේ දැනුම, උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු වන හැකියාවට රැකියාවක්… එන්න අප සමග එක්වන්න…
Rs9,000
data entry
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Data Entry Ad Posting & Form Filling Job Your knowledge, enthusiasm and the ability to improve on the job every day commitment … Come join us … To be involved in this work, you have a computer, Internet connection and must be computer literate. Lowest per hour should be allocated to
Rs9,000
data entry
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
Data Entry Ad Posting & Form Filling Job ඔබේ දැනුම, උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු වන හැකියාවට රැකියාවක්… එන්න අප සමග එක්වන්න…

No more postsLoading posts ...